Aktuality

16.04.2024 / AKTUALITY
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ K UMÍSŤOVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ NA DOMOV MLÁDEŽE PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025
Výzva k podání přihlášek k ubytování pro školní rok 2024/2025. Termín podání přihlášky k ubytování je do 31. 5. 2024. Pravidla pro umisťování žáků a studentů do domova mládeže, přihlášku v...
16.04.2024 / AKTUALITY
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ K UMÍSŤOVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ NA DOMOV MLÁDEŽE PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025
Výzva k podání přihlášek k ubytování pro školní rok 2024/2025. Termín podání přihlášky k ubytování je do 31. 5. 2024. Pravidla pro umisťování žáků a studentů do domova mládeže, přihlášku v...
10.04.2024 / AKTUALITY
LINORYT: SEZNÁMENÍ S UMĚLECKÝMI GRAFICKÝMI TECHNIKAMI NA GYGRU
Když se řekne „grafika“, většina lidí si dnes nejspíš představí grafiku reklamní či grafiku v nějaké formě počítačové. Tato oblast je ale s pojmem „grafika“ spojena „jen“ několik posledních desetiletí. Naopak po dlouh...
10.04.2024 / AKTUALITY
NÁVŠTĚVA Z HISTORICKÉHO ÚSTAVU AKADEMIE VĚD ČR
Ve čtvrtek 21. března k nám do školy zavítala vzácná návštěva. Nebyl to nikdo jiný, než paní docentka Pokorná, která pracuje v Historickém ústavu Akademie věd České republiky a zároveň přednáší na Filozofické a Pedagogické...
05.04.2024 / AKTUALITY
VÝSLEDKY TESTŮ – PŘÍPRAVNÝ KURZ
V příloze naleznete dokument: VÝSLEDKY TESTŮ – PŘÍPRAVNÝ KURZ...
04.04.2024 / AKTUALITY
EXKURZE V HASIČSKÉ STANICI
Tělocvičny se rekonstruují a když není úplně teplé počasí, abychom mohli sportovat venku, musíme vymýšlet náhradní program. Proto jsme zašli s kvartou na exkurzi do místní hasičské stanice. Přednáška byla zaměřená předevš...
03.04.2024 / AKTUALITY
INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ
Před vydáním rozhodnutí o přijetí/nepřijetí má účastník řízení podle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb. Správní řád ve znění pozdějších předpisů právo vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí. Nahlížení do...
03.04.2024 / AKTUALITY
MATEMATICÁ OLYMPIÁDA 2024
Od prosince do března žáci naší školy, konkrétně žáci z tercie, řešili slovní úlohy Matematické olympiády kategorie Z8. Hned tři žáci zmíněné třídy - Leona Dobruská, Martin Půlpytel a Anna Schletterová vyřešili zadané ú...
03.04.2024 / AKTUALITY
VELKÝ ÚSPĚCH NAŠEHO ŽÁKA V REGIONÁLNÍ MATEMATICKÉ SOUTĚŽI V ÚSTÍ NAD ORLICÍ
Po dlouhé době se naše škola opět zúčastnila Regionální matematické soutěže v Ústí nad Orlicí, tentokrát již jejího 39. ročníku. Soutěž pořádá Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí ve spolupráci s Jednotou český...
02.04.2024 / AKTUALITY
PLACKY PRO PESTRÉ POLABÍ
V rámci praktického výcviku pracují žáci v dílnách na zakázkách pro klienty. Žákyně 2RMB vyráběly dva druhy reklamních placek pro spolek
02.04.2024 / AKTUALITY
NÁVŠTĚVA SKLÍPKANA V HODINĚ BIOLOGIE
Ve čtvrtek 29. 2. měla sexta jedinečnou možnost podívat se v rámci výuky o členovcích v hodině biologie na živého sklípkana. Jejich spolužačka totiž jednoho samce jménem Peter vlastní a spolu s paní učitelkou Dvořákovou se rozho...
26.03.2024 / AKTUALITY
NA VÝSTAVĚ CZECH PRESS PHOTO
Navštívili jsme prestižní novinářskou přehlídku těch nejlépe oceněných fotografií v uplynulém ročníku soutěže Czech Press Photo. Výstava je rozdělena do několika kategorií (kultura, sport, portrét, člověk a životní prostře...
26.03.2024 / AKTUALITY
CHOREOGRAFIE, SLALOM NEBO JEN BLÁZNIVÉ BRUSLENÍ...
Tělocvičny se budou předělávat, a tak jsme se rozhodli užít si je zase trochu jinak jak se normálně nesmí. Kdo vlastní inline brusle, mohl si je přinést a zdokonalit svou techniku při hromadné choreografii, slalomu anebo jenom veselém...
20.03.2024 / AKTUALITY
OLYMPIÁDA V CIZÍCH JAZYCÍCH
V únoru se tradičně konala okresní kola olympiád v cizích jazycích. V několika kategoriích bojovaly v Pardubicích i naše studentky v jazyce anglickém. Největší úspěch zaznamenala Kristýna Rokosová z kvarty, která svou kategorii vy...
20.03.2024 / AKTUALITY
TŘÍDNÍ „STAR DANCE“ V HUDEBNÍ VÝCHOVĚ
Hodiny hudební výchovy nejsou vždy jen o zpěvu, patří k nim také hudebně-pohybová výchova. Tu si vyzkoušela i naše prima, která z vlastní iniciativy vymyslela uspořádání třídního „StarDance“. Hlavně děvčata k úkolu přist...
20.03.2024 / AKTUALITY
GEOLOGICKÁ OLYMPIÁDA 2024
I v letošním školním roce se žáci naší školy zúčastnili Geologické olympiády, kterou pořádá brněnská Masarykova univerzita. Školní kolo této soutěže absolvovali zájemci ze tříd nižšího, tak vyššího gymnázia – jmen...
15.03.2024 / AKTUALITY
PAMĚŤ NÁRODA
V úterý se vydala 1RMB na svou první exkurzi do Pardubic. Navštívili jsme Paměť národa, kde jsme se seznámili s dobou 50. let 20. století v Československu a s nástupem komunistického totalitního režimu. O tom, že to byla doba krutá, ...
15.03.2024 / AKTUALITY
DIGITALIZUJEME ŠKOLU
Realizace investice Národního plánu obnovy...
11.04.2024 / AKTUALITY
ROZHODNUTÍ ŘEDITELE: VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY
V příloze naleznete dokument: Rozhodnutí ředitele – volby do školské rady...
05.03.2024 / AKTUALITY
GOTIKA V PRAXI
Ve středu navštívily třídy 3RMA a 3RMB komentovanou prohlídku chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře. Dozvěděly se mnohé o historii stříbra, o vzniku jednoho z nejkrásnějších gotických chrámů v České republice a na dotek se přiblíž...
05.03.2024 / AKTUALITY
OLYMPIÁDA V ZEMĚPISE
I v letošním roce se účastníme olympiády v zeměpise. Máme za sebou okresní kolo a naši studenti školu opět skvěle reprezentovali. Přestože jsou pouze čtyři kategorie ve kterých mohl školu zastupovat pouze jeden student, tak se Jan ...