Školská
rada

Na Gymnáziu a grafické střední odborné
škole Přelouč pracuje Školská rada ve složení

Předsedkyně

Bc. Drahuše Kaplanová
(předsedkyně – zástupce pedagogických pracovníků školy)
kaplanova@gygr.cz

Zástupce

Markéta Rabová
(zástupce rodičů a zletilých žáků)
marketrabova@seznam.cz

Zástupce

Ing. Ivana Procházková
(zástupce zřizovatele – Pardubického kraje)
ivana.prochazkova@pardubickykraj.cz