GDPR

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny
a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Pokud je zpracování vašich osobních údajů podmíněno vašim předchozím souhlasem, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Svá práva vůči škole uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.
GDPR – GENERAL DATA PROTECTION REGULATION
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, celým názvem nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Hlavním smyslem uvedeného předpisu je vyšší harmonizace úpravy ochrany osobních údajů a posílení práv subjektů údajů, a tedy i kvalitnější kontrola nakládání s osobními daty. V souladu s tímto principem pracuje škola podle nově nastavených pravidel ochrany osobních údajů v listinné i elektronické podobě.
  • Historický vývoj fotografie, tajemství starých fotografických technik, analogová fotografie a chemické zpracování fotogra fických materiálů – to všechno si vyzkoušíš na vlastní kůži
  • Ale také se dozvíš třeba: jak nastavit expozici digitální zrcadlovky, jak používat profesionální fotografickou techniku a post produkční software.
  • A co po absolvování? Buď můžeš zamířit do reklamy a médií, nebo dál prohlubovat své znalosti a přihlásit se na vysokou školu s podobným zaměřením.
Co je osobní údaj?
Veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány, nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem.
Pokud jsou na Gymnáziu a Střední odborné škole Přelouč zpracovávány vaše osobní údaje, máte právo:
  • požadovat informaci o zpracování vašich osobních údajů,
  • požadovat umožnění přístupu k vašim osobním údajům,
  • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že vaše osobní údaje zpracovávané u kraje jsou nepřesné),
  • požadovat vymazání vašich osobních údajů, popř. požadovat omezení jejich zpracování,
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
  • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste škole poskytl/a,
  • podat stížnost u dozorového orgánu.
Správce osobních údajů:
Gymnázium a grafická střední odborná škola Přelouč 
skola@gygr.cz 
+420 466 672 744 

Adresa datové schránky: 77nsz6m 

Gymnázium a grafická střední odborná škola Přelouč, 
Obránců míru 1025, 
535 01 Přelouč
Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Mgr. Miroslav Tkáč 
tkac.miroslav@email.cz, 
+420 774 748 768 

Jiráskova 246, 
533 13 Řečany nad Labem
Dokumenty ke stažení