Spolek
přátel školy

Jedná se o spolek rodičů, zákonných zástupců nezletilých žáků, zletilých žáků a občanů, který hájí a zastupuje zájmy žáků školy a jejich zákonných zástupců. Spolek byl založen dle zákona č. 89/2012 Sb. jako dobrovolné uskupení občanů. Výbor Spolku přátel Gymnázia a grafické střední od- borné školy Přelouč se skládá z třídních důvěrníků, volených rodiči jednotlivých tříd, kteří jsou členy spolku. Výbor volí svého předsedu, místopředsedu a hospodáře/pokladníka. Každý člen spolku má právo účastnit se jednání výboru a vznášet své dotazy a připomínky k jeho práci.
VEDENÍ SPOLKU
Předsedkyně: Ing. Dušana Blehová
Místopředsedkyně: Lucie Mácháčková, DiS.
Hospodářka, pokladní: Lenka Vanžurová
ADRESA / KONTAKT:
Spolek přátel Gymnázia a grafické střední odborné školy Přelouč, 
Obránců míru 1025, 
535 01 Přelouč

IČ: 070 82 631
blehova@gygr.cz, 
vanzurova@gygr.cz
Příspěvek na školní rok
Příspěvek pro rok 2023/2024: 500 Kč
Datum úhrady: do 30. 11. 2023
Příspěvek uhraďte na účet.
Číslo účtu: 2602544960/2010  
VS: datum vkladu 
Zpráva pro příjemce: jméno, příjmení + třída
Spolek
přátel školy
ŠKOLNÍ GALERIE PRÁCE STUDENTŮ

Štěpán Kopunec — logo podle principu zlatého řezu

Štěpán Kopunec — logo podle principu zlatého řezu

ŠKOLNÍ GALERIE PRÁCE STUDENTŮ

Adéla Sochorová — layout jednoho čísla

Adéla Sochorová — layout jednoho čísla

ŠKOLNÍ GALERIE PRÁCE STUDENTŮ

Natálie Havlíčková — vizitky

Natálie Havlíčková — vizitky