Zakončení
studia

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY
Závěrečné zkoušky u oborů s výučním listem se konají  z odborných předmětů formou praktickou, písemnou a ústní. Zkoušky probíhají podle celostátního jednotného zadání určeného pro daný obor. Nezahrnují všeobecně vzdělávací předměty.
MATURITNÍ ZKOUŠKY
Maturitní zkoušky  jsou složeny ze dvou částí  – společné (státní) a profilové (školní). Pro úspěšné absolvování maturitní zkoušky musí žáci úspěšně složit povinné zkoušky z obou těchto částí. Model maturitní zkoušky se opírá o platnou legislativu – Školský zákon č. 561/2004 Sb. a vyhlášku č. 177/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Zakončení
studia
ŠKOLNÍ GALERIE PRÁCE STUDENTŮ

Štěpán Kopunec — logo podle principu zlatého řezu

Štěpán Kopunec — logo podle principu zlatého řezu

ŠKOLNÍ GALERIE PRÁCE STUDENTŮ

Adéla Sochorová — layout jednoho čísla

Adéla Sochorová — layout jednoho čísla

ŠKOLNÍ GALERIE PRÁCE STUDENTŮ

Natálie Havlíčková — vizitky

Natálie Havlíčková — vizitky