Přednášky, kroužky 
a semináře

Přednášky
Na naší škole organizujeme vzdělávací přednášky pro žáky a přeloučskou veřejnost. Zaměřujeme se především na přírodovědná témata (DNA jako důkaz), historii (Po stopách legionářů, Karel IV. z antropologického a historického pohledu), cestování apod. Velký zájem je i o besedy se známými osobnostmi (např. s Dalimilem Klapkou).
V tomto školním roce se můžete těšit na setkání s novými tématy, které se dostanou k nám do školy díky spolupráci s Univerzitou v Pardubicích a také s Muzeum Přelouč.
Mezi témata, na která se letos můžete těšit patří například Prameny pro genealogický výzkum, Čtení starých písem, Architektonický vývoj města Přelouče či Umění ve veřejném prostoru v Přelouči.
Kroužky a semináře
Kroužek Mladý přírodovědec, který pořádáme ve spolupráci s DDM Přelouč, má na naší škole již několikaletou tradici. Koná se každý lichý čtvrtek od 14:00 do 15:30 hodin. Snažíme se v něm prohlubovat praktické znalosti a dovednosti u žáků v oborech chemie a biologie. Vedoucí kroužku je Ing. Eva Kroft.
Opakovaně otevíráme pro žáky vyšších ročníků semináře věnující se přípravě na VŠ. Semináře jsou zaměřeny na následující oblasti:

  • chemie (přírodovědné školy),
  • chemie a polygrafie (technické školy),
  • výtvarná kultura (dějiny umění),
  • individuální příprava podle zaměření školy,
  • příprava na talentové zkoušky.
Galerie