KONTAKTY

Sekretariát
skola@gygr.cz
+420 466 672 744
Faktury
fakturace@gygr.cz
Údaje školy
Gymnázium a grafická střední odborná škola Přelouč,
Obránců míru 1025, 535 01 Přelouč
IČO: 72543159
Datová schránka: 77nsz6m
Teoretická výuka
Obránců míru 1025, 535 01 Přelouč
Praktická výuka
Jaselská 1507, 535 01 Přelouč
Domov mládeže
Jaselská 1507, 535 01 Přelouč
ŘEDITEL
Ing. Miroslav Pavlata
pavlata@gygr.cz
+420 466 251 500,
+420 603 339 920
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE – ZÁSTUPCE ŘEDITELE PRO STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI
Mgr. Lubor Pacák
pacak@gygr.cz
+420 466 251 510,
+420 702 050 154
ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELE – VEDOUCÍ ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ
Mgr. Bc. Jana Brandová
brandova@gygr.cz
+420 466 251 540,
+420 608 036 171
ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELE PRO ODBORNÝ VÝCVIK
Bc. Drahuše Kaplanová
kaplanova@gygr.cz
+420 728 084 884
ZÁSTUPCE ŘEDITELE PRO DM
Martin Tvrdý , DiS.
tvrdy@gygr.cz
+420 737 372 371,
+420 451 251 622
VEDOUCÍ UČITELKA ODBORNÉHO VÝCVIKU
Bc. Věra Čejková
cejkova@gygr.cz
+420 607 017 946
POVĚŘENEC GDPR
Mgr. Miroslav Tkáč
tkac.miroslav@email.cz
+420 774 748 768
PŘÍSLUŠNÁ OSOBA – WHISTLEBLOWING
Ing. Leona Znamenáčková , DiS.
whistleblowing@gygr.cz
+420 466 251 503
TŘÍDNÍ V
Mgr. Pavel Blažek
blazek@gygr.cz
+420 466 251 548
TŘÍDNÍ 3RMA
Ing. Dušana Blehová
blehova@gygr.cz
+420 466 251 515
UČITELKA
Mgr. Bc. Jana Brandová
brandova@gygr.cz
+420 466 251 540,
+420 608 036 171
UČITELKA
Bc. Markéta Čermáková
cermakova@gygr.cz
+420 466 251 546
TŘÍDNÍ III
Ing. Mgr. Eva Dalecká
dalecka@gygr.cz
+420 466 251 521
UČITELKA ODBORNÉHO VÝCVIKU
Zuzana Danihelková
danihelkova@gygr.cz
+420 466 251 624
TŘÍDNÍ 3RG
Mgr. Marek Dolejška
dolejska@gygr.cz
+420 466 251 520
VYCHOVATEL
Pavel Drábek
drabek@gygr.cz
+420 451 251 621
TŘÍDNÍ VI
RNDr. Zuzana Dvořáková , Ph.D.
dvorakova@gygr.cz
+420 466 251 552
VYCHOVATELKA
Veronika Farkašová
farkasova@gygr.cz
+420 451 251 623
UČITEL ODBORNÉHO VÝCVIKU
Václav Floner
floner@gygr.cz
+420 728 351 927,
+420 466 251 615
TŘÍDNÍ 2RG
Mgr. Luboš Fošnár
fosnar@gygr.cz
+420 466 251 511
TŘÍDNÍ I
Mgr. Dominika Hladká
hladka@gygr.cz
+420 466 251 547
ASISTENTKA PEDAGOGA
Zuzana Jelínková
jelinkova@gygr.cz
+420 466 251 512
UČITEL ODBORNÉHO VÝCVIKU
Jakub Jenčík
jencik@gygr.cz
TŘÍDNÍ 1RG, ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE
Mgr. Jiří Jezbera
jezbera@gygr.cz
+420 466 251 514
UČITEL ODBORNÉHO VÝCVIKU
BcA. Radek Kalhous
kalhous@gygr.cz
+420 466 251 636,
+420 466 251 635
UČITELKA ODBORNÉHO VÝCVIKU
Bc. Drahuše Kaplanová
kaplanova@gygr.cz
+420 728 084 884
TŘÍDNÍ 2FO
Mgr. Karolina Klapková
klapkovak@gygr.cz
+420 466 251 547
UČITEL ODBORNÉHO VÝCVIKU
Jiří Kohout
kohout@gygr.cz
+420 466 251 613
UČITELKA
Mgr. Pavla Komárková
komarkova@gygr.cz
+420 466 251 516
UČITEL ODBORNÉHO VÝCVIKU
Štěpán Kopunec
kopunec@gygr.cz
+420 466 251 629
UČITELKA / UČITELKA ODBORNÉHO VÝCVIKU
BcA. Anna Veronika Křížová , DiS.
krizova@gygr.cz
+420 466 251 518
UČITELKA
Ing. Eva Kroft
kroft@gygr.cz
+420 466 251 544
TŘÍDNÍ 1RMB
Bc. Lukáš Lázňovský
laznovsky@gygr.cz
+420 466 251 519
TŘÍDNÍ VIII
Mgr. Petr Levinský
levinsky@gygr.cz
+420 466 251 543
UČITELKA
Bc. Lenka Lojkásková
lojkaskova@gygr.cz
+420 466 251 521
ŠKOLNÍ PSYCHOLOG
PhDr. Karla Mazánková
psycholog@gygr.cz
+420 466 251 550
VYCHOVATEL
Petr Mejsnar , DiS.
mejsnar@gygr.cz
+420 451 251 621,
+420 601 697 492
UČITELKA ODBORNÉHO VÝCVIKU
Vendula Mlejnská
mlejnska@gygr.cz
UČITELKA ODBORNÉHO VÝCVIKU
Veronika Mroviecová
mroviecova@gygr.cz
+420 466 251 639
UČITELKA
Mgr. et Mgr. Eva Mužíková
muzikova@gygr.cz
+420 466 251 523
UČITEL / UČITEL ODBORNÉHO VÝCVIKU
Mgr. Jan Netušil
netusil@gygr.cz
+420 466 251 619
TŘÍDNÍ 3RMB
Ing. Zuzana Novotná
novotna@gygr.cz
+420 466 251 513
UČITEL
Mgr. Lubor Pacák
pacak@gygr.cz
+420 466 251 510,
+420 702 050 154
UČITEL
Ing. Miroslav Pavlata
pavlata@gygr.cz
+420 466 251 500,
+420 603 339 920
UČITELKA ODBORNÉHO VÝCVIKU
Bc. Kateřina Přecechtělová
precechtelova@gygr.cz
+420 466 251 614
TŘÍDNÍ VII
Mgr. Miloš Půlpán
pulpan@gygr.cz
+420 466 251 522
UČITELKA ODBORNÉHO VÝCVIKU
Kateřina Rajmová , DiS.
rajmova@gygr.cz
UČITEL ODBORNÉHO VÝCVIKU
BcA. Michal Rak , DiS.
rak@gygr.cz
+420 466 251 638
UČITEL
Bc. Peter Rapan
rapan@gygr.cz
+420 466 251 519
UČITELKA
Mgr. Veronika Röhrichová
rohrichova@gygr.cz
+420 466 251 547
UČITELKA
Ing., Bc. Veronika Rosůlková
rosulkova@gygr.cz
+420 466 251 551
UČITEL
Mgr. Michal Šafek
safek@gygr.cz
+420 466 251 520
TŘÍDNÍ 1FO
Mgr. Marcela Schwarzkopfová
schwarzkopfova@gygr.cz
+420 466 251 513
UČITEL ODBORNÉHO VÝCVIKU
Jan Semerád
semerad@gygr.cz
+420 466 251 628
UČITEL
PaedDr. Milan Škoda
skoda@gygr.cz
+420 466 251 545
UČITEL
Jan Škraněk
skranek@gygr.cz
+420 466 251 549
UČITELKA / KARIÉROVÝ PORADCE
Mgr. Vendulka Šmahová
smahova@gygr.cz
+420 466 251 543
TŘÍDNÍ 2RMB
Mgr. Hana Sobotková
sobotkova@gygr.cz
+420 466 251 517
TŘÍDNÍ IV
Mgr. Šárka Sovová
sovova@gygr.cz
+420 466 251 547
TŘÍDNÍ II
Mgr. Lenka Šporková
sporkova@gygr.cz
+420 466 251 544
TŘÍDNÍ 1RMA
Mgr. Adéla Stránská
stranska@gygr.cz
+420 466 251 551
UČITELKA ODBORNÉHO VÝCVIKU
Bc. Hana Svatošová
svatosova@gygr.cz
+420 466 251 625
UČITELKA ODBORNÉHO VÝCVIKU
Bc. Ivana Titzlová
titzlova@gygr.cz
+420 466 251 618
ZÁSTUPCE ŘEDITELE PRO DM
Martin Tvrdý , DiS.
tvrdy@gygr.cz
+420 737 372 371,
+420 451 251 622
TŘÍDNÍ 2RMA
Mgr. Josef Válek
valek@gygr.cz
+420 466 251 553
UČITELKA
Mgr. Lenka Vaňková
vankova@gygr.cz
+420 466 251 546
TŘÍDNÍ 4RM, VÝCHOVNÝ PORADCE
Mgr. Ondřej Vojtěch
vojtech@gygr.cz
+420 466 251 543
+420 728 361 056
UČITELKA
Mgr. Iva Vokřálová
vokralova@gygr.cz
+420 466 251 545
UČITELKA
Ing. Leona Znamenáčková , DiS.
znamenackova@gygr.cz
+420 466 251 503,
+420 775 014 085
UKLÍZEČKA
Hana Bervidová
TECHNICKÝ PRACOVNÍK
Radek Bucňák
bucnak@gygr.cz
UKLÍZEČKA
Renata Bulušková
ASISTENTKA ŘEDITELE – PERSONALISTKA
Ing. Kateřina Dušková , BA
duskova@gygr.cz
+420 728 361 194
TECHNICKÝ PRACOVNÍK – SPRÁVCE BUDOV
Bc. Petr Kožený
kozeny@gygr.cz
+420 728 351 927,
+420 466 251 603
ZÁSOBOVAČKA
Helena Kupčíková
kupcikova@gygr.cz
+420 466 251 505
MZDOVÁ ÚČETNÍ
Lucie Macháčková , DiS.
mzdy@gygr.cz
+420 466 251 504
ŠKOLNÍK – ÚDRŽBÁŘ
Vladimír Meduna
+ 420 606 435 667
UKLÍZEČKA
Jitka Štěpánková
REFERENTKA MAJETKOVÉ SPRÁVY – ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍK
Lenka Vanžurová
vanzurova@gygr.cz
+ 420 466 251 505
ADMINISTRATIVNÍ A SPISOVÝ PRACOVNÍK
Martina Zavřelová
zavrelova@gygr.cz
+420 607 001 252
UKLÍZEČKA
Nikola Zídková
zidkova@gygr.cz
UKLÍZEČKA
Jana Zieglerová
ROZPOČTÁŘKA, FINANČNÍ REFERENTKA
Ing. Leona Znamenáčková , DiS.
znamenackova@gygr.cz
+420 466 251 503,
+420 775 014 085