PŘIJÍMACÍ
ŘÍZENÍ

Termíny
Osmiletý maturitní obor
79-41-K/81 Gymnázium
1. Termín: 16.04.2024 8:00
2. Termín: 17.04.2024 8:00
1. Náhradní termín: 29.04.2024 8:00
2. Náhradní termín: 30.04.2024 8:00
Čtyřleté maturitní obory
34-53-L/01 Reprodukční grafik pro média, 34-56-L/01 Fotograf
1. Termín: 12.04.2024 8:00
2. Termín: 15.04.2024 8:00
1. Náhradní termín: 29.04.2024 8:00
2. Náhradní termín: 30.04.2024 8:00
Pro školní rok 2024/2025 bude v jednotlivých oborech přijímán následující počet uchazečů:

Maturitní obory
30 uchazečů – 79-41-K/81 Gymnázium
42 uchazečů – 34-53-L/01 Reprodukční grafik pro média (ŠVP: Multimediální design pro reklamu a propagaci)
20 uchazečů  – 34-56-L/01 Fotograf (ŠVP: Reklamní fotografie)


Učební obory
28 uchazečů – 34-53-H/01 Reprodukční grafik (ŠVP: Grafický design pro tištěnou produkci)
 

JAK SE PŘIHLÁSIT

PŘIHLÁŠKA POKYNY K PŘIHLÁŠCE VZOR PŘIHLÁŠKY VZOROVÝ TEST CERMAT