PŘIJÍMACÍ
ŘÍZENÍ

Termíny
Gymnázium
79-41-K/81 Gymnázium (osmileté) a 79-41-K/81 Gymnázium (přijetí do kvinty))
Přihlášky od 21.05.2024 0:01
Přihlášky do 24.05.2024 23:59
Grafické obory
34-53-L/01 Reprodukční grafik pro média, 34-56-L/01 Fotograf, 34-53-H/01 Reprodukční grafik
Přihlášky od 21.05.2024 0:01
Přihlášky do 24.05.2024 23:59
Pro školní rok 2024/2025 vyhlašujeme 2. kolo přijímacího řízení:

Maturitní obory
6 uchazečů – 79-41-K/81 Gymnázium
5 uchazečů – 34-53-L/01 Reprodukční grafik pro média (ŠVP: Multimediální design pro reklamu a propagaci)
5 uchazečů  – 34-56-L/01 Fotograf (ŠVP: Reklamní fotografie)


Učební obory
2 uchazeči – 34-53-H/01 Reprodukční grafik (ŠVP: Grafický design pro tištěnou produkci)
 

INFORMACE K PŘÍJÍMACÍMU ŘÍZENÍ

PŘIHLÁŠKA KRITÉRIA PŘ VÝSLEDKY PŘ VZOROVÝ TEST PZ