O Škole

Gymnázium a grafická střední odborná škola v Přelouči vznikla k 1. 8. 2011 spojením posledních dvou subjektů středního školství v Přelouči – Gymnázia Přelouč a Středního odborného učiliště technického Přelouč.
Gymnázium
Dějiny středního školství v našem městě jsou spojeny s existencí gymnaziálního vzdělávání. Jeho počátky se vážou k nynější základní škole, která sídlí na Masarykově náměstí. Ta přijala první studenty 1. 9. 1953 jako jedenáctiletá střední škola. První absolventi zde ukončili docházku v roce 1956. Samotná historie budovy gymnázia se začala psát v roce 1959. Tehdy byla dokončena stavba budovy na „zelené louce“ v ulici Obránců míru. Bylo zde umístěno ředitelství a některé třídy základní školy.

Konec 50. let poznamenala řada školských reforem, které s sebou přinesly i změny názvu. Gymnáziem se škola označuje od 1. 9. 1968. V tomto období mělo gymnázium v každém ročníku dvě paralelní třídy se zaměřením humanitním a přírodovědným.  V 70. a 80. letech byl areál rozšířen o školní jídelnu a přístavby, kam se částečně přesunuly třídy základní školy. Na počátku poslední dekády minulého století došlo k další zásadní změně. Vedle čtyřletého studia byla zavedena výuka sedmiletého, následně osmiletého studia. Nepříznivý demografický vývoj od roku 2000 znamenal postupný pokles žáků. Současně prostory hlavní budovy opustily třídy základní školy, které se přestěhovaly do vybudovaných přístaveb. Volná kapacita budovy pak byla jedním z hlavních faktorů optimalizačního kroku, ke kterému Pardubický kraj jako zřizovatel nakonec přistoupil.
O Škole

Střední odborná škola
V roce 1942 vzniklo v Přelouči učiliště s cílem vyučovat elektrotechnické a strojní obory. Výuka probíhala v areálu bývalé Tesly Přelouč. V roce 1985 byla postavena nová budova teoretického vyučování na Dukelském náměstí 1513. Po roce 1991 nabylo učiliště právní subjektivitu a rozšířilo výuku o učební obory truhlář a tiskař. V dalších letech byla výuka rozšířena o grafické obory – reprodukční grafik a reprodukční grafik pro média.

V červnu 1997 došlo v rámci optimalizace středního učňovského školství ke sloučení dvou samostatných subjektů – Středního odborného učiliště technického Přelouč a Středního odborného učiliště a Učiliště Přelouč (bývalé učiliště Automobilního opravárenského závodu Přelouč). Výuka probíhala v Jaselské ulici (obory strojní a praktické vyučování) a na Dukelském náměstí 1513. K 1. 7. 1999 došlo ke sloučení Středního odborného učiliště technického Přelouč s Integrovanou střední školou v Kladenské ulici.