Školní poradenské pracoviště

Pracovníci ŠPP poskytující poradenské služby
Školní poradenské pracoviště (ŠPP) poskytuje poradenské a konzultační služby pro žáky a jejich zákonné zástupce. Činnost pracoviště je vymezena programem poradenských služeb ve škole. Zaměřuje se na péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, zabývá se prevencí patologických jevů, poskytuje poradenské služby z oblasti volby povolání, řeší problematiku záškoláctví a sociálních vztahů ve třídě. Odbornou a metodickou podporu poskytují pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogická centra a instituce zabývající se rizikovým chováním žáků.
zástupkyně ředitele, vedoucí ŠPP
Mgr. Bc. Jana Brandová
zástupkyně ředitele, vedoucí ŠPP
e-mail: brandova@gygr.cz
telefon: +420 608 036 171
výchovný poradce
Mgr. Ondřej Vojtěch
výchovný poradce
e-mail: vojtech@gygr.cz
telefon: +420 466 251 543
+420 728 361 056
kariérová poradkyně
Mgr. Vendulka Šmahová
kariérová poradkyně
e-mail: smahova@gygr.cz
telefon:+420 466 672 744
školní metodik prevence
Mgr. Jiří Jezbera
školní metodik prevence, člen České asociace metodiků prevence
e-mail: jezbera@gygr.cz
telefon: +420 466 672 744
školní psycholožka
PhDr. Karla Mazánková
školní psycholožka
e-mail: psycholog@gygr.cz