Projekty EU
06.10.2021 / ERASMUS+

Anglicky v odborných předmětech

Dnes jsme poprvé s třídou RM4 zahájili výuku v anglickém jazyce, která je výstupem učitelských mobilit projektu Erasmus+. Tohoto projektu se zúčastnilo několik učitelů naší školy, kteří teď aktivně zapojí angličtinu do výuky.

I když začít anglicky hned v osm hodin ráno nebylo jednoduché, všichni jsme se s tím statečně poprali. Naším tématem byla typografie. Možná vás napadlo, že typografické pojmy jsou v angličtině jiné. Málokdo ale tuší, že v anglicky mluvících zemích používají i jiné dělení písem, než se používá u nás. My jsme si je dnes společně představili a rozšířili si nejen slovní zásobu, ale i znalosti o písmu a jeho druzích. 

Kateřina Klapková

Anglicky v odborných předmětech
autor:Kateřina Klapková

Projekty EU