Projekty EU
24.11.2018 / PROJEKTY EU

Gy a SOŠ Přelouč 35

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Naše škola se stala úspěšným žadatelem v rámci výzvy 02_16_035 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I.

V období od 1. 2. 2018 až 31. 1. 2020 budeme čerpat finanční prostředky dotačního programu EU z výzvy „Nové šablony na SŠ“.  V projektu realizujeme aktivity:

  • „Metoda CLIL ve výuce na SŠ“, která je zaměřena na podporu vzdělávání vyučujících v anglickém jazyce. Výstupem pak jsou vyučovací hodiny, ve kterých je část výuky vedena učiteli „nejazykáři“ v angličtině
  • vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ
  • spolupráce s ostatními středními školami na úrovni jednotlivých vyučovacích předmětů
  • podpora žáků s horšími prospěchovými výsledky

Finanční prostředky budou také využity na úhradu materiálních potřeb a vybavení pro dané aktivity.

Projekt je kombinací aktivit z těchto oblastí: osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů SŠ, extrakurikulární rozvojové aktivity SŠ.

Cílem projektu je osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v kurzech zaměřených na čtenářskou gramotnost, matematickou gramotnost, cizí jazyky, osobnostně sociální rozvoj, polytechnické vzdělávání, sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv, aktivity CLIL ve výuce a extrakurikulární rozvojové aktivity jako je doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.

Dokumenty ke stažení
Sponka na papír Gy a SoŠ Přelouč 35.pdf
Projekty EU