Projekty EU
03.11.2020 / ERASMUS+

Odpadky nepatří do koše

Don't throw your waste away - make ART not pollution

V říjnu jsme zahájili projekt "Odpadky nepatří do koše", který umožní spolupráci žáků naší školy a žáků z ankarské Tunali Academy. Projekt, který je financován z prostředků EU, spojuje environmentální problematiku a umění.

Cílem projektu je zvýšit povědomí žáků o nakládání s odpady a možnostech recyklace a upcyklace vyhozených věcí. Během projektu je pro žáky naplánováno několik aktivit, během kterých budou uklízet a čistit vybrané lokality na Přeloučsku, třídit, recyklovat a uchovávat vhodný odpad, ze kterého budou později tvořit umělecká díla. Stejné aktivity, ovšem v Ankaře, budou vykonávat žáci Tunali Academy.

Po celou dobu projektu budou žáci sdílet a porovnávat své pokroky a snažení prostřednictvím internetu. Vyvrcholením ročního sběru odpadu jsou vzájemné návštěvy žáků a tvorba a výstava uměleckých artefaktů.

Žáci Tunali Academy přijedou do Přelouče v červnu 2021 a naši žáci se vydají do Ankary v září stejného roku, aby mohli porovnat situaci v České republice a Turecku. Na zajištění veškerých aktivit a cestovních nákladů žáků získala naše škola grant ve výši 19 223 EUR.

stránky projektu: https://erasmus-upcycling.myportfolio.com/work

Odpadky nepatří do koše
autor:

Projekty EU