Projekty EU
11.11.2019 / ERASMUS+

První mobilita učitelů v programu Erasmus+ je za námi

Naše kolegyně, Jana Brandová a Šárka Sovová, absolvovaly v prvních dvou listopadových týdnech kurz španělského jazyka v jazykové škole Malaca Instituto v Málaze. Během intenzivního dvoutýdenního studia navázaly na svou předcházející znalost španělštiny, rozšířily si slovní zásobu a gramatiku, ale především procvičovaly komunikaci s rodilými mluvčími španělštiny i ostatními spolužáky. Obě účastnice se shodly, že ač bylo studium náročné a občas stresující, přineslo jim mnoho nových cenných poznatků. Proběhlá mobilita je součástí projektu Erasmus+ "Brána jazyků otevřená" a první z kroků k tomu, aby mohl na naší škole od příštího školního roku vzniknout odpolední kroužek španělského jazyka. 

První mobilita učitelů v programu Erasmus+ je za námi
autor:Gy&SOŠ

Projekty EU