GYMNÁZIUM

Naše gymnázium tě vybaví všestranným vzděláním.
O oboru
  • Každý rok otevíráme jednu třídu osmiletého gymnázia. 
  • V dnešním světě jsou důležité jazyky, proto jsme na nižším gymnáziu posílili výuku angličtiny. 
  • Se znalostí programů a počítačů se ve světě neztratíš. I my to chápeme, takže už od prvního ročníku učíme informatiku.  
  • Pokud se zajímáš o přírodní vědy, určitě tě budou bavit praktická cvičení z biologie, chemie a fyziky.  
  • Nejen školou je člověk živ, proto pořádáme sportovní kurzy, zapojujeme se do projektů EU a naši žáci se účastní jazykových pobytů v zahraničí.  
MATURITNÍ ZKOUŠKA
Maturitní zkoušky  jsou složeny ze dvou částí  – společné (státní) a profilové (školní). Pro úspěšné absolvování maturitní zkoušky musí žáci úspěšně složit povinné zkoušky z obou těchto částí. Model maturitní zkoušky se opírá o platnou legislativu – Školský zákon č. 561/2004 Sb. a vyhlášku č. 177/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
 
Zázemí školy a práce našich studentů

Pokus v laboratoři

Budova teoretického vyučování

KAM DÁL